ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ
SU ARITMA SİSTEMLERİ / ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ
 

Tekstil, çeşitli gıda, mezbaha, tavuk kesimhaneleri, metal işleme tesisleri,  protein, boya, deri işleme, marina çekek yerleri, bağırsak işleme tesisi, tahıl yıkama-un fabrikaları, mermer işleme tesisleri, çamaşır yıkama fabrikaları, ayçiçeği ve zeytinyağı fabrikaları, kağıt ve endüstrisi, demir-çelik fabrikaları, petrol işleme tesisleri, petrol dolum tesisleri,  motorlu araç fabrikaları, taşlı kot yıkama fabrikaları, motor ve türbin sanayisi gibi endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılması konularında anahtar teslimi olarak atıksu arıtma tesisi uygulamaları yapmaktayız.

   

Atıksu karakterizasyon tespit aşamasından başlayarak, proses seçimi, avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat işlerinin yapılması, mekanik ekipmanlarının imalat veya temini, montajı, enstrümanların ve elektrik ekipmanların temin ve montajı; kurulan tesislerin işletmeye alınması ve gerekli testlerin yapılarak tesislerin çalıştığının belgelenmesi ile işletme personeli eğitimi dahil olmak üzere komple hizmet vermekteyiz.

   

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri tipik olarak; ön arıtma birimleri, kimyasal arıtma birimleri, biyolojik arıtma birimleri, çamur arıtımı birimleri ile gerekmesi halinde ileri derecede arıtma birimlerinden oluşur.

Arıtma testisi proses birimleri ve boyutları endüstri türlerine göre farklılık göstermektedir.  Hatta aynı üretimi yapan fabrikalardan kaynaklanan atıksular, farklı karekterizasyonda olabildiğinden farklı arıtma proseslerinin  uygulanmasını gerektirebilmek- tedir.

   

Arıtma tesisleri projelendirilmeden önce, günlük debiler ve  kirlilik yükleri tespit edilir.

Tespit edilen debi ve kirlilik yüklerine bağlı olarak en uygun arıtma prosesi seçilir ve arıtma  tesisi projelendirilir. Tesislerin inşası ve montajı yapılarak işletmeye alınır.

Şirketimiz endüstriyel atıksuların arıtılması konusunda 17 yıllık deneyime sahip olup, birçok  sektör türünde yurdumuzdaki ilk arıtma tesisi uygulamalarını gerçekleştirmiştir.

   

ECOSTAR Kimyasal tip atıksu arıtma üniteleri; tekstil, metal boya, metal yüzey temizleme, mermer işleme, kot yıkama, vb endüstri atıksularının arıtımında kullanılır. Tesis girişinde ızgarayı takiben nötralizasyon ve kimyasal arıtma kademeleri bulunur. Çamur arıtımı kademesi vardır ve isteğe bağlı olarak genellikle filtrepres veya beltpres kullanılmaktadır. Üniteler, kimyasal arıtma işlemi gerektiren tüm endüstrileri kollarında kullanılabilmektedir.