EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ECOGUARD KONPAKT BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ

    EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA
 ECOGUARDâ
 KOMPAKT BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA ÜNİTELERİ

 

ECOGUARDâ üniteleri; otel, toplu konut, site, kamping, yazlık, tatil köyü,villa, şantiye gibi yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların arıtılmasında kullanılmaktadır.

Üniteler tasarlanırken eksiksiz bir arıtma prosesi olmasına özen gösterilmiştir. Kullanıcı tarafından kullanım yerinde hiçbir ilaveye gerek kalmayacak  sekilde tasarlanmıştır.

   


(Martılı Sitesi, LARA-ANTALYA)

ECOGUARDâ ünitelerinde,  en uygun arıtma yöntemi olan uzatmalı havalandırma (extended aeration) prosesleri uygulanmaktadır.

ECOGUARDâ üniteleri, organik    içerikli,   biyolojik  olarak   parçalanabilen   atıksuların arıtılması   için   geliştirilmiş   yüksek  performanslı  kompakt bir ünitedir.


(Anadolu Lisesi, BOZYAZI-İÇEL)

Atıksu içerisindeki organik maddeleri mikroorganizmaya dönüştürerek sudan ayırır. Arıtılmış sular bahçe sulaması , saha yıkama, rezervuar suyu temininde, hidrant  hatları  gibi  yerlerde  kullanılabilir.

Tamamen  aerobik  şartlarda  çalışır  ve  her tarafı kapalıdır.  2 kişi den 500  kişilik  eşdeğer  nüfusa kadar tek parça olarak, daha büyük nüfuslar için parçalı olarak üretilmektedir. Yer altına veya üzerine  monte  edilebilir.  Fabrikasyon  olarak  imal edilen ECOGUARDâ üniteleri TSEK kalite belgesine sahiptir.


ECOGUARDâ bünyesinde oksijenle temas tankı, çökeltme havuzu, klorlama havuzu ve çamur işleme bölümü bulunmaktadır. Atıksu içerisindeki organik içerikli maddeler yüksek miktardaki çözünmüş oksijen yardımıyla biyokütleye dönüştürülür. Biyokütlenin fazlası atık olarak çamur işleme kademesinde sudan ayrılır.

 
EŞDEĞER
NÜFÜS
TOPLAM YÜK
kgBOI/gün
ATIKSU DEBİSİ
m3/gün
EN
cm
BOY
cm
YÜKSEKLİK
cm
50 2,7 10 225 350 300
100 5,4 20 225 500 300
200 10,8 40 225 650 300
300 16,2 60 225 850 300
400 21,6 80 225 1050 300
500 27,0 100 225 1200 300
600 32,4 120 225 1350 300
700 37,8 140 225 2x950 300
800 43,2 160 225 2x1050 300
900 48,6 180 225 2x1125 300
1000 54,0 200 225 2x1200 300
   


(Mercedes Benz, ESKİŞEHİR)

ECOGUARDâ boyut tablosunda verilen boyutların tesbitinde,  bir kişinin günlük su kullanım miktarı 200 litre ve kişi başına günlük BOI5 miktarı 54 gr alınmıştır. Su kullanım değerleri farklı olan yerler (lokantalar, günübirlik yerler, sinemalar, vb.) için özel boyut tablosu sorulmalıdır.

ECOGUARDâ kompakt biyolojik arıtma üniteleri atıksu girişinden temizlenmiş su çıkışına kadar tamamen otomatik olarak çalışır.


(Swiss Inn, GÖCEK-MUĞLA)

Sistemin kumandası kontrol kabinindeki panodan yapılır. Çalışan veya durma pozisyonundaki ekipman pano üzerinden görülebilir.  İstenmesi halinde sistemin monitör ile gözlenip kumandası merkezi bir yerden sağlanabilir.

Biyolojik arıtmadan çıkan arıtılmış sular, klorla dezenfeksiyon kademesinden de geçirilir.

ECOGUARDâ bünyesinde dezenfeksiyon kademesi de mevcuttur. Arıtılmış su değerleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygundur.

   

ECOGUARDâ üniteleri; performans , estetik dizayn, malzeme kalitesi  ve yaygın servis olanaklarıyla  çevre korunmasında en etkin yol.