Yüzme Havuzları Ekipman Montaj İşleri

Yüzme havuzunun sürekli olarak hijyenik şartlarda kalması, ekipmanların çalışır durumda olmasıyla mümkündür. Tekniğine uygun  montaj, kullanılan ekipmanların verimli bir şekilde çalışmasını  ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.


Montajlarda; cihazlara ulaşabilme ve müdahale olanakları, minimum hidrolik kayıpların sağlanması, ekipmanların olumsuz çevre sorunlarından etkilenmemesi, cihazların insan ergonomisine uygun olarak yerleştirilmesi, estetik  unsurlar ve diğer uyulması gerekli teknik kurallar dikkate alınır.

Havuz inşaat aşamasında beton içerisinde bırakılması gereken tesisat elemanları (besleme boruları, vakum boruları, dip emiş boruları, su toplama boruları, elektrik kablo geçiş elemanları vb.) monte edilir. Makine dairesi inşası tamamlandıktan sonra; pompalar, filtreler, dezenfeksiyon cihazları, tüm elektrikli cihaz ve ekipmanlar monte edilir. Havuz içi seramiklerinin bitimini müteakip ise diğer havuz içi ekipman montajları tamamlanarak tesis işletmeye alınır.

Havuzların uygun bir şekilde işletilebilmesini sağlamak amacıyla; işletme personeli eğitilir ve makine dairelerine işletme talimatnameleri asılır. İşletme talimatnamelerinde havuzda yapılması gerekli günlük, haftalık, aylık ve sezonluk işlemler belirtilmiştir. Kullanıcı bu talimatnamelere uyarak havuzunu kolaylıkla işletebilir. İstenmesi durumunda işletme hizmetini şirketimiz bünyesindeki servis ekibi de yürütebilir.