Yüzme Havuzları Projelendirme

Hayallerinizdeki havuzlar uygulama  öncesi bilgisayar destekli olarak projelendirilir. Mimari, statik, betonarme, tesisat ve elektrik projeleri uygulama süresince size yol gösterecek, toplam uygulama süresini kısaltacaktır.
Seçeceğiniz havuzlarda şekil sınırlaması yoktur. Projelendirmede, tüm veriler ve müşteri istekleri de dikkate alınarak optimum çözümler elde edilir. Havuzu kullanma ihtimali bulunan nüfus büyüklüğü, rüzgar yönü, güneşten yararlanabilme faktörü, havuz alanının en uygun şekilde kullanımı,  zemin durumu, talep edilen atraksiyonlar, maddi kısıtlamalar  vb. faktörler değerlendirilerek havuzlar şekillendirilir. Bazı Projelendirme kriterleri bölümünde , projelendirme aşamasında dikkate alınan bazı parametrelere ulaşabilirsiniz.


Aşağıdaki linklerden halen yürürlükteki bazı yönetmeliklere ulaşabilirsiniz.

Yüzme havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkındaki Yönetmelik.

Yüzme havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.